English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ochrona i Konserwacja Zabytków
Previous titles: Ochrona Obiektów Muzealnych: 1987-1988
Ochrona Zbiorów Publicznych: 1992-1993
WWW address: http://www.dig.com.pl/index.php?s=wyniki&rodz=9&id=14
Second
WWW address:
http://odz.dig.pl/abstrakty/Ochrona_i_Konserwacja_Zabytkow/Oikz.htm
ISSN: 1425-8536
Beginning date: 1987-2002
Online date: 1995-2002
Publisher/Issuing institution: Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków
UKD: 069.4 ; 7.025 ; 72.025
Frequency: nieregularne
Table of contents: 1995/1-2002/14
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-06-10
Discipline:sztuka
muzealnictwo
Indexed in:Katalog Czasopism Kulturalnych
« Return to the main page »