English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiek Nafty
WWW address: https://www.sitpnig.pl/wn
ISSN: 1425-5537
Beginning date: 1991
Online date: 1991
Publisher/Issuing institution: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza (Bóbrka)
UKD: 665.6/.7
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 1991/1-
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-04-16
Discipline:przemysł chemiczny
Indexed in:BazTech
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »