English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Okręty Wojenne
WWW address: http://www.okretywojenne.pl/ow/katalog/?aid=7
ISSN: 1231-014X
Beginning date: 1992
Online date: 2002
Publisher/Issuing institution: Wydaw. "Okręty Wojenne"
UKD: 623.82
Frequency: dwumiesięcznik
Table of contents: 2002/1-
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-12-14
Discipline:wojskowość i policja
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »