English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wierchy
WWW address: http://cotg.pttk.pl/wydawnictwa/w_wierchy/
Second
WWW address:
http://mbc.malopolska.pl/publication/18609
ISSN: 0137-6829
Beginning date: 1923
Online date: 1923
Publisher/Issuing institution: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej.
UKD: 908(23) ; 796.52
Frequency: rocznik
Table of contents: 1923/1-2016/82
Full texts: 1923/1-1947/17
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-06-04
Discipline:geografia
Indexed in:PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
Bibliografia Geografii Polskiej
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »