English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
Previous titles: Technika Naftowa i Gazownicza: 1988-1998
WWW address: http://www.wnig.pl/
ISSN: 1505-523X
Index Copernicus: 2011: 2,61 ; 2012: 3,19 ; 2013: 4,41 ; 2014: 20,98 ; 2015: 22,14
MNiSZW score: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2017s: 4
Beginning date: 1988
Online date: 2005
Publisher/Issuing institution: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
UKD: 662.76:621.64 ; 665.6/.7
Frequency: miesięcznik
Table of contents: 2005/1-
Professional:YES
Online only:NO
Search engine:YES
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-06-04
Discipline:przemysł chemiczny
gazownictwo
Indexed in:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »