English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
WWW address: http://poznan.wuoz.gov.pl/wielkopolski-biuletyn-konserwatorski
ISSN: 1734-4875
Beginning date: 2002
Online date: 2002
Publisher/Issuing institution: Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki (Poznań)
UKD: 7.025
Frequency: rocznik
Table of contents: 2002/1-2017/7
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-12-11
Discipline:historia i archiwistyka
sztuka
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »