English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Orawa
WWW address: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=2317
ISSN: 1233-4200
Beginning date: 1989
Online date: 1989
Publisher/Issuing institution: Towarzystwo Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya
UKD: 008(437) ; 308(047)
Frequency: rocznik
Table of contents: 1989/1-2010/46-47
Full texts: 1989/1-2010/46-47
Remarks: Od 1994/31- czasopismo nabiera charakteru naukowego. Wcześniejsze numery to Biuletyny informacyjne Towarzystwa Przyjaciół Orawy.
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-12-10
Discipline:historia i archiwistyka
Indexed in:Bibliografia Geografii Polskiej
« Return to the main page »