English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Mazurski
WWW address: http://powiatszczycienski.pl/326,Rocznik-Mazurski.html
ISSN: 1426-5273
Index Copernicus: 2015: 10,52
Beginning date: 1996
Online date: 1997
Publisher/Issuing institution: Powiat Szczycieński (Polska). Starostwo Powiatowe
UKD: 94(438)::008
Frequency: rocznik
Table of contents: 1997/2-2014/18
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-12-05
Discipline:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indexed in:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »