English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Urologiczny
WWW address: http://www.przeglad-urologiczny.pl/
ISSN: 1640-5102
Index Copernicus: 2005: 1,93 ; 2006: 2,10 ; 2007: 2,47 ; 2008: 2,49 ; 2009: 2,69 ; 2010: 2,83 ; 2011: 3,51 ; 2012: 3,74 ; 2013: 3,27 ; 2014: 13,95 ; 2015: 33,93
MNiSZW score: 2012: 3 ; 2012a: 3
Beginning date: 2000
Online date: 2001
Publisher/Issuing institution: Polskie Towarzystwo Urologiczne
UKD: 616.6
Frequency: dwumiesięcznik
Table of contents: 2001/2/2-
Abstracts: 2004/5/1-
Full texts: 2004/5/1- [większość artykułów]
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:YES
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-04-15
Discipline:medycyna
urologia
Indexed in:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »