English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Previous titles: Ochrona Powietrza: 1967-1993
WWW address: http://www.sitph.pl/op/aktualnie.html
ISSN: 1230-7408
Index Copernicus: 2001: 3,00 ; 2002: 2,75 ; 2003: 2,74 ; 2004: 2,74 ; 2005: 2,74
MNiSZW score: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 2 ; 2012a: 2
Beginning date: 1967-2011
Online date: 2006-2010
Publisher/Issuing institution: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
UKD: 628 ; 614.7
Frequency: dwumiesięcznik
Table of contents: 2006/1-2007/3-4 ; 2009/1-2010/4
Abstracts: 2007/1-2007/3-4
Instructions for authors: http://www.sitph.pl/op/infautora.html
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-11-26
Discipline:ochrona środowiska
ekologia
Indexed in:BazTech
AGRO
AGRO2
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »