English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ochrona Zabytków
WWW address: http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Wydawnictwa/wydanie.php?ID=372
Second
WWW address:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/31/
ISSN: 0029-8247
MNiSZW score: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010c: 9 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Beginning date: 1948
Online date: 1999
Publisher/Issuing institution: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
UKD: 7.025 ; 72.025
Frequency: półrocznik
Table of contents: 1948/1-
Full texts: 1948/1-2018/2
Remarks: Bibliografia zawartości "Ochrony Zabytków" w numerze 1-4(2011).
Instructions for authors: http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Wydawnictwa/WYMAGANIA_TECHNICZNE.pdf
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-11-18
Discipline:sztuka
Indexed in:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Katalog Czasopism Kulturalnych
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »