English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wychowanie w Przedszkolu
WWW address: http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/
ISSN: 0137-8082
Beginning date: 1948
Online date: 2008
Publisher/Issuing institution: Wydaw. Raabe
UKD: 372.3
Frequency: miesięcznik
Table of contents: 2008/10-
Abstracts: 2014/1- [fragmenty artykułów]
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-05-06
Discipline:pedagogika
Indexed in:Pedagog
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »