English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wodociągi - Kanalizacja
WWW address: http://www.abrys.pl/wydawnictwa/wodociagi-kanalizacja/
Second
WWW address:
http://www.e-czytelnia.abrys.pl/wodociagi-kanalizacja
ISSN: 1731-724X
Beginning date: 2003
Online date: 2003
Publisher/Issuing institution: "ABRYS" Grupa Konsultingowo-Projektowa
UKD: 628.1 ; 628.2
Frequency: miesięcznik
Table of contents: 2003/1-
Full texts: 2003/1- [większość artykułów dostępna dla prenumeratorów]
Professional:YES
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-05-06
Discipline:ochrona środowiska
inżynieria środowiska
Indexed in:BazTech
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »