English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Previous titles: Wychowanie Fizyczne w Szkole: 1953-1959
Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna: 1960-1988
WWW address: http://www.wychowaniefiz.pl
Second
WWW address:
http://wfiz.amos.waw.pl/index.html
ISSN: 0860-8075
Index Copernicus: 2001: 1,62 ; 2002: 1,20 ; 2003: 1,19 ; 2004: 1,19 ; 2005: 1,19
Beginning date: 1953
Online date: 2005
Publisher/Issuing institution: Forum Media Polska Sp. z o.o.
UKD: 37.031
Frequency: dwumiesięcznik
Table of contents: 2014/1-
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-05-02
Discipline:kultura fizyczna i sport
Indexed in:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »