English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ochrona Środowiska
Previous titles: Informator - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski: 1979-1981
WWW address: http://www.os.not.pl
ISSN: 1230-6169
Impact Factor: 2009: 0,600 ; 2010: 0,641 ; 2011: 1,633 ; 2013: 0,619 ; 2014: 0,392 ; 2015: 0,425 ; 2016: 0,630 ; 2017: 0,603 ; 2018: 0,836
Index Copernicus: 2001: 1,48 ; 2002: 1,05 ; 2003: 1,04 ; 2004: 1,04 ; 2005: 1,04 ; 2008: 5,18 ; 2009: 9,00 ; 2010: 12,11 ; 2011: 12,37 ; 2012: 16,23 ; 2013: 12,49 ; 2014: 111,39 ; 2015: 112,52
MNiSZW score: 2007: 4 ; 2008: 10 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010b: 13 ; 2012: 15 ; 2012a: 15 ; 2013: 10 ; 2014: 15 ; 2015: 15 ; 2016: 15 ; 2017s: 15 ; 2019: 40
Beginning date: 1979
Online date: 1979
Publisher/Issuing institution: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski
UKD: 504.03
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 1979/1-
Full texts: 1979/1-
Instructions for authors: http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/Vademecum%20Autora.pdf
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:YES
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-11-03
Discipline:ochrona środowiska
inżynieria sanitarna
inżynieria środowiska
Indexed in:BazTech
Science Citation Index Expanded (Web of Science Core Collection)
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »