English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kultura Fizyczna
Previous titles: Wychowanie Fizyczne: 1920-1950
WWW address: http://www.wbc.poznan.pl/publication/29040
ISSN: 0137-7671
Index Copernicus: 2001: 0,00 ; 2002: 0,00 ; 2003: 0,00 ; 2004: 0,00 ; 2005: 1,76 ; 2006: 1,76 ; 2008: 2,32 ; 2009: 2,32
MNiSZW score: 2007: 1 ; 2009a: 1 ; 2010a: 1
Beginning date: 1920-1939, 1947-2011
Online date: 1920-1939
Publisher/Issuing institution: Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce ; Akademia Wychowania Fizycznego (Warszawa)
UKD: 796
Frequency: miesięcznik
Table of contents: 1920/1/1-1939/10
Full texts: 1920/1/1-1939/10
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-10-15
Discipline:kultura fizyczna i sport
Indexed in:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »