English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wycena
WWW address: http://www.educaterra.pl/wycena.php
ISSN: 1230-8781
MNiSZW score: 2009a: 2 ; 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 2 ; 2016: 2 ; 2017s: 2
Beginning date: 1992-2017
Online date: 2004-2017
Publisher/Issuing institution: Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
UKD: 332.6 ; 332.7
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2004/2-2006/4
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-05-01
Discipline:geodezja
budownictwo
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »