English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polski Przegląd Neurologiczny
Adres strony WWW: http://www.ppn.viamedica.pl/
ISSN: [e]1734-9745 ; [p]1734-5251
Index Copernicus: 2005: 3,24 ; 2006: 3,51 ; 2007: 3,31 ; 2008: 3,77 ; 2009: 4,23 ; 2010: 4,20 ; 2011:4,32 ; 2012: 2,42 ; 2013: 3,58 ; 2014: 68,16 ; 2015: 73,46
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Via Medica ; Polskie Towarzystwo Neurologiczne
Symbol UKD: 616.8
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1/1-
Abstrakty: 2005/1/1-
Pełne teksty: 2005/1/2- [od 2018/14/1- dostęp płatny]
Wskazówki dla autorów: http://czasopisma.viamedica.pl/ppn/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-10-21
Dziedzina:medycyna
neurologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »