English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Oncology in Clinical Practice
Poprzednie tytuły: Onkologia w Praktyce Klinicznej (ISSN [e]1734-6460 ; [p]1734-3542)
Adres strony WWW: http://www.opk.viamedica.pl/
ISSN: [e]2450-6478 ; [p]2450-1654
Index Copernicus: 2005: 3,36 ; 2006: 3,71 ; 2007: 4,17 ; 2008: 4,57 ; 2009: 4,55 ; 2010: 4,62 ; 2011:4,66 ; 2012: 3,61 ; 2013: 3,96 ; 2014: 68,88 ; 2015: 76,15
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Via Medica ; Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Symbol UKD: 616.4
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2005/1/1-
Abstrakty: 2005/1/1-
Pełne teksty: 2005/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://czasopisma.viamedica.pl/owpk/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-04-27
Dziedzina:medycyna
onkologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »