English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Z Zagadnień Nauk Sądowych
Poprzednie tytuły: Z Zagadnień Kryminalistyki: 1960-1992
Problems of Forensic Sciences
Adres strony WWW: http://www.forensicscience.pl/
ISSN: 1230-7483
Index Copernicus: 2001: 5,19 ; 2002: 4,45 ; 2003: 4,43 ; 2004: 4,43 ; 2005: 4,43 ; 2008: 5,20 ; 2009: 5,24 ; 2010: 5,34 ; 2011: 5,11 ; 2012: 5,43 ; 2013: 5,75 ; 2014: 108,66 ; 2015: 95,12
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2012b: 7 ; 2013: 5 ; 2014: 6 ; 2015: 12 ; 2015a: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1960
Data online: 1997
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Ekspertyz Sądowych (Kraków)
Symbol UKD: 343
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1997/35-2017/2(110)
Abstrakty: 1997/35-2017/2(110)
Pełne teksty: 1997/35-2017/2(110)
Wskazówki dla autorów: http://www.forensicscience.pl/content/view/6/12/lang,pl/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-20
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »