English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
European Journal of Clinical and Experimental Medicine
Poprzednie tytuły: Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie: 1997-2001 (ISSN: 1427-7328)
Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego: 2001 (ISSN: 1642-5936)
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego: 2003
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego: 2003-2010 (ISSN: 1730-3524)
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie: 2011-2015 (ISSN: 2082-369X)
Medical Review: 2015-2016 (ISSN: [e]2450-6761)
Adres strony WWW: http://www.ejcem.ur.edu.pl/
DOI: 10.15584/przmed ; 10.15584/medrev ; 10.15584/ejcem
ISSN: [e]2544-1361 ; [p]2544-2406
Index Copernicus: 2005: 3,51 ; 2006: 3,70 ; 2007: 3,70 ; 2008: 4,22 ; 2010: 4,59 ; 2011: 4,78 ; 2012: 4,90 ; 2013: 5,60 ; 2014: 61,62 ; 2015: 74,77
Punktacja MNiSZW: 2007: 1 ; 2009a: 1 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 6 ; 2015a: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1997
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Rzeszowski
Symbol UKD: 61
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1-
Abstrakty: 2005/1-
Pełne teksty: 2005/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.ejcem.ur.edu.pl/pl/instrukcje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-04-22
Dziedzina:medycyna
kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
SPORT
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »