English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Informatica / Politechnika Śląska
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Informatyka: 1980-2000 (ISSN 0208-7286)
Adres strony WWW: http://www.znsi.aei.polsl.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://studiainformatica.polsl.pl/
ISSN: 1642-0489
Index Copernicus: 2014: 62,01 ; 2015: 62,07
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1980
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Śląska
Symbol UKD: 004
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2000/21/1-2017/38/4
Abstrakty: 2002/23/1-2017/38/4
Pełne teksty: 2004/25/2-2017/38/4
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-10-20
Dziedzina:informatyka
Indeksowane w:BazTech
BazTech2
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »