English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Geologica Polonica
Adres strony WWW: http://sgp.ing.pan.pl/
ISSN: 0081-6426
Data początkowa: 1958
Data online: 1958
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Nauk Geologicznych PAN
Symbol UKD: 55
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 1958/1-2014/137
Abstrakty: 1991/100-2014/137
Pełne teksty: 2004/123-2014/137
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-20
Dziedzina:geologia
Indeksowane w:BazTech
Zoological Record
Bibliografia Geografii Polskiej
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »