English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Postępy Fizyki
Adres strony WWW: http://www.ptf.net.pl/pl/towarzystwo/dzialalnosc/postepy-fizyki/roczniki/
Drugi adres
strony WWW:
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0032-5430-postepy_fizyki
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.ptf.net.pl/pl/postepy-fizyki/
ISSN: 0032-5430
Index Copernicus: 2012: 2,20 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 3 ; 2012a: 3
Data początkowa: 1940
Data online: 1949
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Fizyczne
Symbol UKD: 53
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 1949/1/1-2-2016/67/4 ; 2017/68/2
Pełne teksty: 1949/1/1-2-211/62/6
Wskazówki dla autorów: http://postepy.ptf.net.pl/informacje.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-04-22
Dziedzina:fizyka
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »