English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Logistyka
Poprzednie tytuły: Magazynowanie i Transport Towarów: 1970-1982
Problemy Magazynowania: 1979-1982
MT Problemy Magazynowania i Transportu: 1984-1996
Adres strony WWW: http://www.czasopismologistyka.pl/
ISSN: 1231-5478
Index Copernicus: 2012: 4,57 ; 2013: NI ; 2014: 61,10 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 10 ; 2014: 10
Data początkowa: 1970
Data online: 1997
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Logistyki i Magazynowania
Symbol UKD: 658.7 ; 656
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 1997/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.czasopismologistyka.pl/dla-autorow-i-recenzentow
Branżowe:TAK
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-04-21
Dziedzina:organizacja przedsiębiorstwa
transport
logistyka
Indeksowane w:BazTech
AGRO
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »