English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Geochronometria
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Matematyka-Fizyka
Adres strony WWW: http://www.geochronometria.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://link.springer.com/journal/13386
Trzeci adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/geochr/geochr-overview.xml
DOI: 10.2478/s13386 ; 10.1515/geochr
ISSN: [e]1897-1695 ; [p]1733-8387
Impact Factor: 2007: 0,667 ; 2008: 0,318 ; 2009: 0,656 ; 2010: 0,860 ; 2011: 0,425 ; 2012: 1,653 ; 2013: 1,243 ; 2014: 0,723 ; 2015: 2,038 ; 2016: 1,426 ; 2017: 1,119 ; 2018: 0,865
Punktacja MNiSZW: 2007: 10 ; 2009a: 15 ; 2010a: 20 ; 2010b: 13 ; 2012: 20 ; 2012a: 20 ; 2013: 25 ; 2014: 25 ; 2015: 20 ; 2016: 30 ; 2017s: 30 ; 2019: 70
Data początkowa: 1986
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter Open ; Politechnika Śląska. Instytut Fizyki
Symbol UKD: 550 ; 551.7
Częstotliwość: ciągłe
Spisy treści: 2000/18-
Abstrakty: 2000/18-
Pełne teksty: 2000/18-
Wskazówki dla autorów: http://www.geochronometria.pl/geo_instr.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-04-21
Dziedzina:geologia
geodezja
Indeksowane w:BazTech
Science Citation Index Expanded (Web of Science Core Collection)
Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
Bibliografia Geografii Polskiej
EBSCO Academic Search Complete
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »