English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Drogownictwo
Adres strony WWW: http://drogownictwo.sitkrp.org.pl
ISSN: 0012-6357
Index Copernicus: 2012: 3,48 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: 50,21
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1946
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Symbol UKD: 625.7 ; 625.8
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2000/1-
Abstrakty: 2005/1-
Pełne teksty: 2010/1- [embargo: 12 miesięcy]
Branżowe:TAK
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-18
Dziedzina:budownictwo
Indeksowane w:BazTech
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »