English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Folia Neuropathologica
Poprzednie tytuły: Neuropatologia Polska: 1965-1993
Adres strony WWW: http://www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id=20&magazine_subpage=CURRENT
DOI: 10.5114/fn
ISSN: [e]1509-572X ; [p]1641-4640
Impact Factor: 1998: 0,211 ; 1999: 0,338 ; 2000: 0,258 ; 2001: 0,471 ; 2002: 0,394 ; 2003: 0,521 ; 2004: 0,507 ; 2005: 0,346 ; 2006: 0,975 ; 2007: 1,140 ; 2008: 1,095 ; 2009: 1,143 ; 2010: 1,222 ; 2011: 1,234 ; 2012: 1,547 ; 2013: 1,667 ; 2014: 1,568 ; 2015: 1,233 ; 2016: 1,093 ; 2017: 1,345
Index Copernicus: 2001: 10,40 ; 2002: 11,44 ; 2003: 11,17 ; 2004: 11,17 ; 2005: 12,83 ; 2006: 11,65 ; 2007: 16,08 ; 2008: 17,95 ; 2009: 18,29 ; 2010: 17,72 ; 2011: 17,61 ; 2012: 18,13 ; 2013: 20,34 ; 2014: 154,82 ; 2015: 155,68
Punktacja MNiSZW: 2007: 10 ; 2009a: 15 ; 2010a: 20 ; 2010b: 13 ; 2012: 20 ; 2012a: 20 ; 2013: 15 ; 2014: 15 ; 2015: 20 ; 2016: 20 ; 2017s: 20
Data początkowa: 1994
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN ; Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich ; Termedia Wydawnictwa Medyczne
Symbol UKD: 616.8
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/43/1-
Abstrakty: 2005/43/1-
Pełne teksty: 2005/43/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id=20&magazine_subpage=FOR_AUTHORS
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-05
Dziedzina:medycyna
neurologia
Indeksowane w:PSJD - Polish Scientific Journal Database
Science Citation Index Expanded (Web of Science Core Collection)
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »