English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archives of Thermodynamics
Poprzednie tytuły: Archiwum Termodynamiki i Spalania: 1975-1979
Archiwum Termodynamiki: 1980-1993
Adres strony WWW: https://content.sciendo.com/view/journals/aoter/aoter-overview.xml
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/97811
Trzeci adres
strony WWW:
https://www.imp.gda.pl/archives-of-thermodynamics/
DOI: 10.2478/aoter
ISSN: [e]2083-6023 ; [p]1231-0956
Index Copernicus: 2012: 9,00 ; 2013: 5,84 ; 2014: 122,78 ; 2015: 121,44
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2008: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 1975
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Instytut Maszyn Przepływowych PAN ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN
Symbol UKD: 536.7
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/31/1-
Abstrakty: 2010/31/1-
Pełne teksty: 2010/31/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.imp.gda.pl/fileadmin/doc/imp_publishing/wimp/archives%20of%20thermodynamics/Notes_for_Contributors.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-04-20
Dziedzina:fizyka
Indeksowane w:BazTech
EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »