English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
Poprzednie tytuły: Archiwum Hydrotechniki: 1954-1989
Archive of Hydrotechnics: 1990-1991
Archives of Hydroengineering: 1992-1993
Adres strony WWW: https://content.sciendo.com/view/journals/heem/heem-overview.xml
Drugi adres
strony WWW:
http://old.ibwpan.gda.pl/index.php/pl/wydawnictwo/articles/
DOI: 10.2478/heem
ISSN: [e]2300-8687 ; [p]1231-3726
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1954
Data online: 1994
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Symbol UKD: 621.22 ; 556 ; 532 ; 626 ; 627
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1954/1-2017/64/3-4
Abstrakty: 1954/1-2017/64/3-4
Pełne teksty: 2004/51/1-2017/64/3-4
Wskazówki dla autorów: http://www.ibwpan.gda.pl/index.php/pl/wydawnictwo/ahem/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-04-20
Dziedzina:fizyka
hydrologia
technologia mechaniczna
Indeksowane w:BazTech
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »