English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Didactica Mathematicae
Poprzednie tytuły: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 5. Dydaktyka Matematyki: 1982-2006
Journals of the Polish Mathematical Society
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 5. Didactica Mathematicae: 1982-2006
Adres strony WWW: http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/didactica-mathematicae
DOI: 10.14708/dm
ISSN: [e]2353-0960 ; [p]2080-122X
Index Copernicus: 2013: 5,89 ; 2014: 87,87 ; 2015: 87,69
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2010c: 2 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 1982
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Symbol UKD: 372.851
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/30-
Abstrakty: 2007/30-
Pełne teksty: 2007/30-
Wskazówki dla autorów: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/didactica-mathematicae/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-06-03
Dziedzina:matematyka
pedagogika
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »