English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Psychologia Jakości Życia
Poprzednie tytuły: Psychology of Quality of Life
Adres strony WWW: http://7883.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&ICID=1090796
DOI: 10.5604/16441796
ISSN: [e]2300-6781 ; [p]1644-1796
Index Copernicus: 2012: 4,33 ; 2013: 5,33 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2002-2013
Data online: 2011-2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Symbol UKD: 316.6
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2011/10/1-2013/12/2
Abstrakty: 2011/10/1-2013/12/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-27
Dziedzina:psychologia
socjologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »