English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Opakowanie
Adres strony WWW: http://www.sigma-not.pl/czasopisma-42-czasopisma-wielobranzowe-opakowanie.html
Drugi adres
strony WWW:
http://www.opakowanie.pl/
DOI: 10.15199/42
ISSN: 0030-3348
Index Copernicus: 2012: 5,12 ; 2013: 5,12 ; 2014: 38,54 ; 2015: 56,21
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1955
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. SIGMA-NOT
Symbol UKD: 621.798
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2004/1-
Abstrakty: 2004/1- [fragmenty artykułów]
Pełne teksty: 2004/1- [dostęp płatny]
Branżowe:TAK
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-04-18
Dziedzina:transport
logistyka
Indeksowane w:AGRO
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »