English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Dozór Techniczny
Poprzednie tytuły: Eksplatacja i Dozór: 1980-1982
Adres strony WWW: http://www.sigma-not.pl/czasopisma-11-czasopisma-wielobranzowe-dozor-techniczny.html
ISSN: [e]2449-9919 ; [p]0209-1763
Index Copernicus: 2015: 60,62
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1980
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. SIGMA-NOT
Symbol UKD: 658.562
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2001/1-
Abstrakty: 2004/1- [fragmanty artykułów]
Pełne teksty: 2004/1- [dostęp płatny]
Branżowe:TAK
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-06-03
Dziedzina:organizacja przedsiębiorstwa
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »