English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Hutnik - Wiadomości Hutnicze
Poprzednie tytuły: Wiadomości Hutnicze: 1945-1991
Hutnik 1929-1991
Adres strony WWW: http://www.sigma-not.pl/czasopisma-24-hutnictwo,gornictwo-hutnik.html
Drugi adres
strony WWW:
http://hutnik-wh.com.pl/
DOI: 10.15199/24
ISSN: [e]2449-9897 ; [p]1230-3534
Index Copernicus: 2012: 4,99 ; 2013: NI ; 2014: 56,15 ; 2015: 71,98
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1929
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. SIGMA-NOT ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
Symbol UKD: 669
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2004/1-
Abstrakty: 2004/1- [fragmenty artykułów]
Pełne teksty: 2004/1- [dostęp płatny]
Branżowe:TAK
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-16
Dziedzina:hutnictwo i metalurgia
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »