English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiadomości Elektrotechniczne
Poprzednie tytuły: Wiadomości Elektrotechniczne: 1933-1972
Adres strony WWW: http://www.sigma-not.pl/czasopisma-74-elektronika-energetyka-elektrotechnika-wiadomosci-elektrotechniczne.html
Drugi adres
strony WWW:
http://wiadomoscielektrotechniczne.pl/
DOI: 10.15199/74
ISSN: [e]2449-9560 ; [p]0043-5112
Index Copernicus: 2011: 3,50 ; 2012: 4,61 ; 2013: 5,18 ; 2014: 45,19 ; 2015: 60,82
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1933
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. SIGMA-NOT ; Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Symbol UKD: 621.3
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2004/1-
Abstrakty: 2004/1- [fragmenty artykułów]
Pełne teksty: 2004/1- [dostęp płatny]
Branżowe:TAK
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-25
Dziedzina:elektrotechnika
Indeksowane w:BazTech
AGRO
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »