English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej: 1973-1998
Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: 1999-2003
Adres strony WWW: http://www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?tresc=zeszyty&co=zeszyty
Drugi adres
strony WWW:
http://www.profinfo.pl/prawo/wlasnosci-intelektualnej/prawo-autorskie/produkt,zeszyty-naukowe-uniwersytetu-jagiellonskiego-prace-z-prawa-wlasnosci-intelektualnej,40110400,1.html
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-uniwersytetu-jagiellonskiego#spis
Czwarty adres
strony WWW:
http://czytelniaonline.pl/magazine/16778431/list
ISSN: 1689-7080
Index Copernicus: 2012: 5,02 ; 2013: 5,40 ; 2014: 60,21 ; 2015: 61,76
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2008: 2 ; 2009a: 2 ; 2009b: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 1973
Data online: 1973
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Prawa Własności Intelektualnej
Symbol UKD: 347.77 ; 347.78
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1973/1-
Abstrakty: 2008/101-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-15
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »