English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zamówienia Publiczne Doradca
Adres strony WWW: http://www.zamowieniapublicznedoradca.pl/
ISSN: 1428-3530
Data początkowa: 1997
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo "Publicus"
Symbol UKD: 351.71
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2011/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-04-17
Dziedzina:finanse
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »