English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Poprzednie tytuły: Gospodarka Materiałowa: 1949-1993
Adres strony WWW: http://www.gmil.pl/
DOI: 10.33226.1231-2037
ISSN: 1231-2037
Index Copernicus: 2010: 3,50 ; 2011: 3,43 ; 2012: 3,71 ; 2013: 3,98 ; 2014: 48,43 ; 2015: 54,48
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 1949
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Symbol UKD: 658.566 ; 355.41
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2005/1-
Abstrakty: 2005/1-
Pełne teksty: 2013/1- [embargo: 12 miesięcy]
Wskazówki dla autorów: http://www.gmil.pl/warunki_publikacji
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-04-17
Dziedzina:organizacja przedsiębiorstwa
logistyka
Indeksowane w:BazTech
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »