English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Paragraf na Drodze
Adres strony WWW: http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/paragraf
ISSN: 1505-3520
Index Copernicus: 2008: 3,37 ; 2009: 3,94 ; 2010: 4,00 ; 2011: 3,93 ; 2012: 3,44 ; 2013: 3,93 ; 2014: 25,48 ; 2015: 32,38
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012a: 1 ; 2012b: 5 ; 2013: 2 ; 2014: 3 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 1998
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Ekspertyz Sądowych
Symbol UKD: 343.346 ; 351.811.122
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 1999/1-
Abstrakty: 2006/5-
Wskazówki dla autorów: http://www.paragraf.ies.krakow.pl/informacje/informacja-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-15
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »