English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Państwo i Prawo
Adres strony WWW: http://www.panstwoiprawo.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://czytelniaonline.pl/magazine/16777547/list
ISSN: 0031-0980
Index Copernicus: 2012: 5,48 ; 2013: 5,40 ; 2014: 63,13 ; 2015: 64,82
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 1946
Data online: 1990
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komitet Nauk Prawnych PAN
Symbol UKD: 321 ; 34
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 1990/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-14
Dziedzina:prawo
nauki polityczne
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »