English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Dziecko Krzywdzone
Poprzednie tytuły: Abused Child. Theory, Research and Practice
Adres strony WWW: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/87/
ISSN: [e]2545-3475 ; [p]1644-6526
Index Copernicus: 2012: 4,23 ; 2013: 4,18 ; 2014: 51,01 ; 2015: 50,55
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2001
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Fundacja "Dzieci Niczyje"
Symbol UKD: 343.6-053 ; 364.56-053
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2002/1-
Abstrakty: 2008/7/1-
Pełne teksty: 2008/7/1-
Wskazówki dla autorów: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-10-23
Dziedzina:psychologia
pedagogika
nauki o rodzinie
Indeksowane w:Pedagog
BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »