English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Dialogue and Universalism
Poprzednie tytuły: Dialogue and Humanism: 1990-1994
Adres strony WWW: http://www.dialogueanduniversalism.eu/
ISSN: [e]1689-3816 ; [p]1234-5792
Index Copernicus: 2014: 93,18 ; 2015: 100,00
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 6 ; 2010a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 1990
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Biblioteka Dialogu ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii ; Polska Akademia Nauk ; Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu
Symbol UKD: 14 ; 17 ; 301
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/1-3-
Wskazówki dla autorów: http://dialogueanduniversalism.eu/index.php/information-for-authors/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-14
Dziedzina:etyka
filozofia
socjologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »