English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Europejskie
Adres strony WWW: http://www.ce.uw.edu.pl/program-wydawniczy/kwartalnik/
ISSN: 1428-149X
Index Copernicus: 2012: 5,36 ; 2013: 5,90 ; 2014: 48,16 ; 2015: 41,33
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 1997
Data online: 1997
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Centrum Europejskie
Symbol UKD: 327.7 ; 339.9 ; 341.23
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1997/1-
Pełne teksty: 1997/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/tresc/program_wydawniczy/kwartalnik/formatowanie_CE.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-14
Dziedzina:stosunki międzynarodowe
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »