English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Polsko-Niemiecki
Adres strony WWW: http://www.rocznikpolskoniemiecki.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=811
DOI: 10.35757/RPN.2019
ISSN: 1230-4360
Index Copernicus: 2012: 4,58 ; 2013: 5,04 ; 2014: 70,75 ; 2015: 66,04
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2010c: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 40
Data początkowa: 1992
Data online: 1995
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Studiów Politycznych PAN
Symbol UKD: 323(430) ; 332(430) ; 327(430) ; 327(438) ; 943.0
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1992/1-
Abstrakty: 2001-2002/10-
Pełne teksty: 2001-2002/10- [dostęp płatny w CEEOL ; od 2019/27- dostęp bezpłatny]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-04-20
Dziedzina:historia i archiwistyka
nauki polityczne
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »