English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Polityczne
Adres strony WWW: http://www.studiapolityczne.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=676
ISSN: 1230-3135
Index Copernicus: 2012: 4,71 ; 2013: 6,13 ; 2014: 43,69 ; 2015: 52,68
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 1991
Data online: 1992
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Studiów Politycznych PAN
Symbol UKD: 323(438) ; 321.01 ; 327
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1992/1-2018/1
Abstrakty: 2008/1-2018/1
Pełne teksty: 2008/1-2017/4 [dostęp płatny w CEEOL]
Wskazówki dla autorów: http://www.studiapolityczne.pl//subpage/autorzy/index.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-13
Dziedzina:nauki polityczne
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »