English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ask. Research & Methods
Poprzednie tytuły: Ask. Społeczeństwo, Badania, Metody: 1995-2010
Adres strony WWW: http://askresearchandmethods.org/
Drugi adres
strony WWW:
http://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/69429
DOI: 10.18061/ask
ISSN: [e]2544-0799 ; [p]1234-9224
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14 ; 2019: 20
Data początkowa: 1995
Data online: 1995
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Symbol UKD: 316.3(438) ; 316.4(438) ; 303
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1995/1-
Abstrakty: 1995/1-
Pełne teksty: 1995/1-
Wskazówki dla autorów: http://askresearchandmethods.org/manuscript-submission/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-22
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »