English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Diametros. Internetowe Czasopismo Filozoficzne
Adres strony WWW: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/409/
DOI: 10.13153/diam
ISSN: [e]1733-5566
Index Copernicus: 2009: 2,33 ; 2010: 2,86 ; 2011: 5,14 ; 2012: 5,24 ; 2013: 5,76 ; 2014: NI ; 2015: 114,56
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 15 ; 2016: 15 ; 2017s: 15 ; 2019: 70
Kategoria ERIH: 2011: NAT
Data początkowa: 2004
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filozofii
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/1-
Abstrakty: 2004/1-
Pełne teksty: 2004/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-10-22
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Katalog Czasopism Kulturalnych
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
Scopus
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »