English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Adres strony WWW: http://www.tuiw.pl/
ISSN: 1506-4727
Index Copernicus: 2008: 2,42 ; 2009: 2,53 ; 2010: 2,54 ; 2011: 2,65 ; 2012: 2,95 ; 2013: 3,69 ; 2014: 4,26 ; 2015: 8,62
Data początkowa: 1998
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacja "Zdrowie-Trzeźwość"
Symbol UKD: 613.81
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2006/1-2-
Abstrakty: 2007/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-22
Dziedzina:psychologia
uzależnienia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »