English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Dental and Medical Problems
Poprzednie tytuły: Wrocławska Stomatologia: 1965-2001
Adres strony WWW: http://www.dmp.am.wroc.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=1729
ISSN: [e]2300-9020 ; [p]1644-387X
Index Copernicus: 2002: 3,13 ; 2003: 3,13 ; 2004: 3,58 ; 2005: 5,37 ; 2006: 5,37 ; 2007: 5,80 ; 2008: 5,66 ; 2009: 5,70 ; 2010: 5,43 ; 2011: 5,45 ; 2012: 5,84 ; 2013: NI ; 2014: 103,64 ; 2015: 113,75
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 1965
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Medyczna (Wrocław) ; Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Symbol UKD: 616.31
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2002/39/1-
Abstrakty: 2002/39/1-
Pełne teksty: 2002/39/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.dmp.am.wroc.pl/index.php?menu=reg_pub
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-05
Dziedzina:medycyna
stomatologia
Indeksowane w:PBL - Polska Bibliografia Lekarska
IC Journals Master List
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »